miarroba
Fotolog de xox_hikari_xox

Tags de xox_hikari_xox: Pelea

Amigos: Naruto y Sasuke
Publicada el 12/04/2008 a las 18:05
Sasuke vs Gaara
Publicada el 17/03/2008 a las 11:38

La gran pelea entre Sasuke Uchiha y Sabaku no Gaara

Sasuke vs Naruto
Publicada el 20/03/2008 a las 14:00